Колагенова мезотерапия- Възстановителен колагенов комплекс

Колагенова мезотерапия

Кука

ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОЛАГЕНОВ КОМПЛЕКС

Колагенова мезотерапия- възстановителна терапия в център Пандерма

ДЪЛБОКА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ТЕРАПИЯ НА ДЕРМАТА НА ЛИЦЕТО, ШИЯТА, ЗОНАТА НА ДЕКОЛТЕТО И ДРУГИ ЗОНИ НА ТЯЛОТО (СВЪРЗАНИ С ВЪЗРАСТНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ГЪВКАВОСТТА И ЕЛАСТИЧНОСТТА НА КОЖАТА, ЗАГУБАТА НА ТУРГОРА)АТРОФИЧНИ ПРОМЕНИ

НА КОЖАТА (СТРИИ, БЕЛЕЗИ СЛЕД АКНЕ,

ВАРИЦЕЛА, НАРАНЯВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ,

СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА) ИНВОЛЮЦИОННО-ДЕПРЕСИВНИ ПРОМЕНИ В КОЖНАТА ПОКРИВКА

 

  • ПОДГОТОВКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОЖАТА ПРИ ДЕРМАБРАЗИО, ПИЛИНГИ, ЛАЗЕРНИ МЕТОДИ, ПРИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Колагенът е около 30% от общата маса про­теини в организма на човека (б% от телесната маса) и 70% от сухата маса на дермата.

В момента са известни 20 генетично раз­личими видове колаген, техните молекули са образувани от три усукани под формата на спи­рала нишки - алфа вериги, които се различават един от друг по първичната структура на пептидните си вериги, функции и локализация в организма.

 

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА НА МАТЕРИАЛА SALVECOLL-E

УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА SALVECOLL-E ПОЗВОЛЯВА В НЕГО ДА СЕ ЗАПАЗИ НАТИВНАТА НЕРЕКОНСТРУИРАНА СТРУКТУРА НА КОЛАГЕНА

SALVECOLL-E Е МАТРИЦА ЗА НАСОЧЕНА ТЪКАННА РЕГЕНЕРАЦИЯ (НТР)

SALVECOLL-E СТИМУЛИРА ОБРАЗУВАНЕТО НА СОБСТВЕН МЛАД КОЛАГЕН

SALVECOLL-E ИМА ИЗРАЗЕН РЕВИТАЛИЗИРАЩ ЕФЕКТ

БИОСЪВМЕСТИМОСТ И БИОДЕГРАДАЦИЯ

НИСЪК ПРОЦЕНТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ И СТРА­НИЧНИ ЕФЕКТИ

 

ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕНА И КАЧЕСТВО

 

Колагеновите фибрили се укрепват отвътре в междумрежести ковалентни връзки. С напредване на възрастта броят на връзките се увеличава, което води до метаболитна инерция на колагена и до забавяне на скоростта на обновяване.

В колагеносъдържащите тъкани това се проявява в увеличаване на твърдостта, загуба на еластичност, намаляване на хидратацията и увеличаване на крехкоста.

В резултат на биологичното и фотостареене се нарушава баланса между синтеза и разграждането на колагена - деградацията започва да надделява над синтеза, увеличава се количеството на метаболитно инертен колаген и като следствие се нарушава архитектоника на дермата: намалява еластичността и стегнатоста на кожата, появяват се бръчки, променя се формата на овала на лицето.

 

Млада кожа Застаряваща кожа
Колагенова мезотерапия- възстановителна терапия в център Пандерма Колагенова мезотерапия- възстановителна терапия в център Пандерма

Кука      

 УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА SALVECOLL-E ПОЗВОЛЯВА В НЕГО ДА СЕ ЗАПАЗИ НАТИВНАТА НЕРЕКОНСТРУИРА НА СТРУКТУРА НА КОЛАГЕНА

SALVECOLL-E Е МАТРИЦА ЗА НАСОЧЕНА ТЪКАННА РЕГЕНЕРАЦИЯ (НТР)

SALVECOLL-E СТИМУЛИРА ОБРАЗУВАНЕТО НА СОБСТВЕН МЛАД КОЛАГЕН

SALVECOLL-E ИМА ИЗРАЗЕН РЕВИТАЛИЗИРАЩ ЕФЕКТ

БИОСЪВМЕСТИМОСТ И БИОДЕГРАДАЦИЯ

НИСЪК ПРОЦЕНТ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ И СТРА­НИЧНИ ЕФЕКТИ

 

SALVECOLL-E е стерилен биопластичен колагенов материал ново поколение, с напълно запа­зена нативна структура. SALVECOLL-E представлява колаген от тип I (получен от кожата на добре гледани коне), който е близък до био­химическия състав и структура на човешкия колаген.

Колагенът е най-важният компонент за рекон­струкция на тъкани, естествен субстрат за адхезия, растеж и диференциация на клетките на съединителната тъкан.

Гелът SALVECOLL-E, на базата на нереконструиран колаген, се използва успешно за дъл­бока възстановителна терапия на дермата на лицето и тялото, както и при корекция на атрофични изменения на кожата (стрии, белези след варицела, акне, травми и операции).

При вътрешнодермално въвеждане на гелът SALVECOLL-E се получава запълване с колген на областа на корекция, увеличаване на мигра­цията на фибробластите и активиране на механизмите за синтеза на собствен млад ко­лаген и като следствие до подобряване на тургора, еластичността и външния вид на кожата.

 

SALVECOLL-E Е ИЗРАБОТЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С УНИКАЛНА ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ

 

ГЕЛ SALVECOLL-E

ДОКАЗАНА ЕФЕКТИВНОСТ В КОЗМЕТОЛОГИЯТА

При инжектиране на 7% гел SALVECOLL-E дока­зано се отбелязва:

  • Овлажяване на кожата: +16% (по данни от влагометрия)

  • Намаляване на бръчките: -12,7% (по данни от профилометрия)

  • Подобряване на микроциркулацията: + 50% (по данни от доплерография)

Още след третата процедура, значително се подобрява състоянието на кожата не само в областа на лицето, но също така шията и деколтето.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Инжектираният интрадермално SALVECOLL-E служи като матрица за образуване на нова тъкан, създавайки условия за насочена миграция на клетките, подобрявайки взаимодействието между тях.

SALVECOLL-E осигурява пространство за корек­ция на основните биологични ресурси, които са необходими за отстраняване на даден дефект. Фибробластите, в резултат на насочената миг­рация, "заселват" колагеновата матрица и за­почват да синтезират собствен млад колаген и други съставки на междуклетъчната матрица, които постпенно заместват биоимплантата. В резултат на това се образува дермален слой с подобрени еластични характеристики, възста­новява се тургора на кожата, намалява дълбочи­ната и степента на изразеност на бръчките.

 

 

ДЪЛБОКА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА КОЛАГЕНОВА МЕЗОТЕРАПИЯ СЪС SALVECOLL-E Това е метод за физиологично възстановяване на инволюционно изменената дерма чрез акти­виране на миграцията на фибробластите от околните тъкани, възстановяване на клетъчна­та микросреда, стимулацията на синтеза на собствен млад колаген като отговор на интрадермалното инжектиране на колаген- съдържащи препарати.

При цялото разнообразие от съвременни инжекционни препарати, един от "златните стандарти" за дълбоко реконструиране на дермата се счита терапията с конски или бичи колаген.

Пълното запазване на целостта на влакната на колагена, трайните ковалентни междумоле- кулни връзки. Високите показатели на струк­турна стабилност на нереконструирания кола- генов материал SALVECOLL-E позволява да се възприема като идеалната матрица за въз­становяване на дермата.

 

МЕТОДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЕА

 

Кука

ТОЧКОВА ТЕХНИКА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

Гелът SALVECOLL-E се въвежда в сред­ната третина на дермата, като ин­жекциите се разполагат по линиите на разтягане на кожата на отделни пор­ции на равни разстояния. Иглата се въ­вежда под ъгъл 30-45° спрямо повърхно­стта на кожата, дълбочината на въвеждането на 2-3 мм, а разсто­янието между точките на инжек­тиране 1-2см. Размерът на папулите не трябва да надвишава 2-3 мм в диа­метър.

 

 

Кука

ТЕХНИКА НА ЛИНЕЙНО ИНЖЕКТИРАНЕ

Иглата, под ъгъл от 30°, се въвежда по цялата дължина в кожата, успоредно на линиите на атрофическия белег, стрии, гънки или бръчки. Гелът за колагенова мезотерапия SALVECOLL-E трябва да се инжектира в средната/долната част на дермата на заден ход на иглата, при равномерно натис­кане на буталото на спринцовката. Въвеждането на гелът SALVECOLL-E е необходимо да завърши до момента на извличане на иглата от кожата, за да се избегне изтичане на материала или попадне В повърхностните слоеве на дермата или епидермиса.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Положителна тестпроба, тежки хронични заболявания в стадий на обостряне, онкологични заболявания, автоимунни заболявания, наруше­ния на кръвосъсирването, дерматози в стадий на обостряне.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ: Не се препоръчва използване на SALVECOLL-E гел едновременно с прием на антикоагуланти, антиагреганти, ензимни лекарства, нестеро- идни противовъзпалителни средства за външно приложение.

 

ВЪЗМОЖНИ РЕАКЦИИ И УСЛОЖНЕНИЯ: След въвеждането на SALVECOLL-E гел могат да се появят зачервяване, подуване, повишена чувствителност на кожата или болезненост в мястото на инжектиране, кръвоизлив, хематоми. Обикновено по-горе посочените явления регресират в рамките на 1-3 дни след инжекти­рането. в много редки случаи е възможно въз­никването на алергични реакции (уртикария, анафилактичен шок).

Цени колагенова мезотерапия

процедурацена
  • Колагенова мезотерапия Очи и лецев контур

250.00 лв.

  • Колагенова мезотерапия Цяло лице и шия

400.00 лв.